Praktyki zawodowe - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Kształcenie praktyczne będzie się odbywało w takich instytucjach jak:

szpitale i inne placówki opieki zdrowotnej, zakłady żywienia zbiorowego, przedszkola, żłobki, domy pomocy społecznej, liczne gabinety dietetyczne i odnowy biologicznej SPA, sanatoria ze szczególnym uwzględnieniem miejsc takich jak: Uzdrowiska Kłodzkie S.A z siedzibą
w Polanicy Zdrój oraz  Uzdrowisko Lądek- Długopole S.A. z siedzibą w Lądku Zdrój, domy zdrojowe, a także firmy przygotowujące żywość, a zatem wszechstronne miejsca pracy przyszłych dietetyków.