Organizacja studiów - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 

Czas trwania: 3 lata (rozpoczęcie kształcenia październik)

 

Forma studiów:

Stacjonarna (poniedziałek-piątek)

Niestacjonarna (co 2 tygodnie-sobota, niedziela)

 

Studia składają się z 700 godzin zajęć praktycznych.

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w salach dydaktycznych.

 

Uczelnia posiada liczne umowy i porozumienia z podmiotami dzięki którym Studenci w trakcie studiów nabywają wiedzę i praktykę z jaką będą mieli styczność w swojej pracy zawodowej.