O kierunku Dietetyka - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Studia pierwszego stopnia- licencjackie 3- letnie

 

Dietetyka to nowy kierunek na naszej Uczelni.  Kształcenie na kierunku Dietetyka odbywa się u nas w formie: stacjonarnej oraz niestacjonarnej

-Studia I stopnia (trzyletnie studia zawodowe) na których uzyskasz tytuł licencjata Dietetyki.

 

Żywienie człowiek to dziedzina, która obecnie przeżywa prawdziwe odrodzenie. Ludzie na całym świecie chcą być bardziej świadomi spożywanych produktów oraz tego jakie mają one wartości odżywcze.

 

Kierunek dietetyka wykazuje ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne jak również kierunek rolniczy technologia żywności i żywienia, z którymi łączy je m. in. program nauczania. Absolwent przygotowanyjest do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu związanego z chorobą i prowadzenia edukacji zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego jak i posiada wiedzę na temat przygotowywania żywności.

 

Gwarantujemy wykładowców zajmujących się tą dziedziną nauki a przede wszystkim wykładowców praktyków o najwyższych kwalifikacjach, którzy zdobyli doświadczenie poza uczelnią adekwatnie do prowadzonych zajęć.

W naszej uczelni możesz doskonalić swoje umiejętności również w ramach studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych i doskonalących.

Otrzymasz od nas zniżki oraz możliwość płatności w ratach za wszystkie formy doskonalenia zawodowego.

 

Absolwenci Uczelni znajdą zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • poradniach żywieniowych, chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych, w tym fitness clubach,
 • sanatoriach, domach zdrojowych, ośrodkach SPA,
 • gabinetach promocji zdrowia,
 • szkołach, przedszkolach, żłobkach,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • inspekcjach zajmujących się kontrolą żywności i żywienia,
 • organizacjach zajmujących się doradztwem w zakresie żywienia ludzi oraz upowszechnianiem wiedzy o żywieniu człowieka,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego.

 

 

* w trakcie organizacji