STUDIA PODYPLOMOWE - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

STUDIA PODYPLOMOWE

Zarządzanie zdrowiem publicznym i promocja zdrowia.

 

 

Organizator studiów podyplomowych: Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku

 

Miejsce zajęć: do wyboru Kłodzko lub Wrocław

 

Cel: Podniesienie wiedzy oraz doskonalenie zawodowe osób zatrudnionych w jednostkach realizujących zadania w zakresie zdrowia publicznego: administracji rządowej, administracji samorządowej, jednostkach ochrony zdrowia oraz stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

 

Organizacja studiów:

 • Zajęcia odbywają się, co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych, możliwość zjazdów w czasie ferii i wakacji
 • Studia trwają - 2 semestry
 • Przewidywany termin rozpoczęcia studiów: trwa nabór

 

Warunki uzyskania dyplomu:

 • Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów.
 • Studia kończą się pozytywnie ocenioną pracą dyplomową.

 

Cena studiów podyplomowych:1100 zł semestr (możliwość rat)

 

Adresaci studiów:

Studia kierowane do wszystkich absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz osób zatrudnionych bądź aplikujących do zatrudnienia w sektorze jednostek publicznych i niepublicznych realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego. W trakcie nauki studenci mają możliwość zapoznania się z ustawą o zdrowiu publicznym, aspektami zarządzania tą dziedziną życia społecznego, sposobami interdyscyplinarnego poszukiwania nowych rozwiązań mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększania efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia.

 

Absolwenci otrzymują:
świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).

 

Osoby prowadzące: Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich w danej dziedzinie zapewniających wysoki poziom nauczania praktycznego.

 

Zgłoszenia:

 • Tel: 74-86-71-302
 • Kwestionariusz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.wsm.klodzko.pl
 • Email: dziekanat@wsm.klodzko.pl

 

Dodatkowo:

 • Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów
 • Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą
 • Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej

 

 

ZAPRASZAMY !

 

 

REKTOR

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

 

ZAŁOŻYCIELKA

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

mgr Violetta Jakobsze