Centrum Studiów Podyplomowych we Wrocławiu - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

Centrum Studiów Podyplomowych we Wrocławiu

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum Studiów Podyplomowych we Wrocławiu.

Centrum Studiów Podyplomowych we Wrocławiu
ul. Worcella 25-27,  50-448 Wrocław
tel. 71 307 46 64, e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

 

 

KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

CZAS TRWANIA

CENA ZA SEMESTR

1.

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

3 semestry
trwa nabór

1200 zł

2.

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

3 semestry
trwa nabór

1300 zł

3.

Bibliotekoznawstwo z biblioterapią.

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

3 semestry
trwa nabór

1000 zł

4.

Integracja sensoryczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

4 semestry
ostatnie wolne miejsca!

1500 zł

5.

Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie

(dawna nazwa Oligofrenopedagogika)

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

3 semestry
trwa nabór

1300 zł

6.

Pedagogika specjalna w edukacji włączającej, praca

z uczniem ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera.

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

3 semestry
trwa nabór

1300 zł

7.

Pedagogika lecznicza z elementami Arteterapii.

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

3 semestry
trwa nabór

1100 zł

8.

Wczesna interwencja logopedyczna.
(tylko dla logopedów)

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

3 semestry
trwa nabór

1200 zł

9.

Logopedia.

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

4 semestry
trwa nabór

1350 zł

10.

Neurologopedia.
(tylko dla logopedów)

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

3 semestry
trwa nabór

1325 zł

11.

Technika w szkole.

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

3 semestry
trwa nabór

1100 zł

12.

Etyka w szkole.

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

3 semestry
trwa nabór

1100 zł

13.

Chemia w szkole.

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

3 semestry
trwa nabór

1200 zł

14.

Fizyka w szkole.

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

3 semestry
trwa nabór

1200 zł

15.

Geografia w szkole.

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

3 semestry
trwa nabór

1200 zł

16.

Biologia w szkole.

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

3 semestry
trwa nabór

1200 zł

17.

Edukacja dla bezpieczeństwa.

 

3 semestry
trwa nabór

1100 zł

18.

Informatyka i programowanie.

 

3 semestry
trwa nabór

1300 zł

19.

Wychowanie fizyczne w szkole.

 

3 semestry
trwa nabór

1200 zł

20.

Wychowanie do życia w rodzinie z promocją zdrowia.

 

3 semestry
trwa nabór

1100 zł

21.

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu.

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

3 semestry
trwa nabór

1100 zł

22.

Przygotowanie pedagogiczne.

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

3 semestry
trwa nabór

1150 zł

23.

Organizacja i zarządzanie w oświacie z elementami prawa pracy i postępowania administracyjnego.

 

2 semestry
trwa nabór

1300 zł

24.

Psychodietetyka.

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

3 semestry
trwa nabór

1850 zł

25.

Zarządzanie zdrowiem publicznym i promocja zdrowia.

 

2 semestry
trwa nabór

1200 zł

26.

Gerontologia i organizacja opieki długoterminowej nad osobami starszymi.

 

2 semestry
trwa nabór

1200 zł

27.

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.

 

2 semestry
trwa nabór

1200 zł

28.

Historia.

     

 

„Aktualizacja cen obowiązuje od dnia 25.07.2018r.

Aktualizacja nie dotyczy Słuchaczy którzy złożyli komplet dokumentów do dnia 24. 07.2018”

 

Polecaj nasze kierunki znajomym- to się opłaca!

 Zrekrutuj się na studia podyplomowe oferowane przez Centrum Studiów Podyplomowych we Wrocławiu Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku i polecaj nasze kierunki znajomym, a możesz zyskać nawet do 200 zł rabatu ! Za każdą skutecznie poleconą osobę otrzymacie rabat w wysokości 50 zł, przy czym maksymalna liczba poleconych osób nie może przekraczać czterech.

Doceniamy, że z nami jesteś…