STUDIA PODYPLOMOWE - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Nazwa studiów podyplomowych:

Psychodietetyka

DODATKOWO: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Cel:

Wyposażenie w wiedzę i zdobycie umiejętności rozpoznawania chorób dietozależnych w celu udzielania pacjentowi odpowiednich porad z zakresu dietetyki z wykorzystaniem dodatkowej wiedzy psychologicznej w zakresie zachowań żywieniowych. Ponadto uzyskanie uprawnień do prowadzenia własnej poradni. Dodatkowo wprowadzono blok programowy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Czas trwania studiów:

Studia trwają 3 semestry

 

Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami (do ustalenia z grupą)

możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji

 

Przewidywany termin
rozpoczęcia/zakończenia:

trwa nabór

 

Warunki uzyskania dyplomu:

Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.

 

Cena studiów podyplomowych:

1750 zł - semestr (możliwość rat)

 

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla dietetyków, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich osób zainteresowanych psychodietetyką, a także absolwentów szkół wyższych dietetyków, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, pedagogów, fizjoterapeutów.

 

Uczestnik studiów otrzymuje:

Świadectwo ukończenia 3 - semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)

 

Osoby prowadzące:

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków

 

Zgłoszenia:

Wrocław:
tel. 71 307 46 64

Zapisz się online

e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:

Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.

 

Uwaga!

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców – pomagamy w pozyskaniu dofinansowania.

 

 

ZAPRASZAMY !

 

REKTOR

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

 

ZAŁOŻYCIELKA

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

mgr Violetta Jakobsze