STUDIA PODYPLOMOWE - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Nazwa studiów podyplomowych:

Pedagogika lecznicza z elementami Arteterapii
Dodatkowo:
zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Cel:

Przygotowanie do pracy w charakterze pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki leczniczej (terapeutycznej). Specjalistyczne przygotowanie do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu. Wiedza z zakresu diagnozowania potrzeb zarówno dzieci chorych jak i ich rodzin oraz zasad funkcjonowania instytucji leczniczych i systemów wsparcia społecznego umożliwi planowanie i prowadzenie zajęć oraz organizację pomocy psychospołecznej dziecku i jego bliskim m.in. w klasach integracyjnych, szkołach przyszpitalnych i sanatoryjnych, a także do prowadzenia nauczania indywidualnego. Do programu studiów wprowadzono wybrane metody pracy z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych – Arteterapii. Dodatkowo wprowadzono blok programowy z zakresu wiedzy niezbędnej dla każdego nauczyciela tj. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Czas trwania studiów:

Studia trwają 3 semestry – 480 godzin (w tym 120 godz. praktyk)

 

Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami (do ustalenia z grupą)
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji

 

Przewidywany termin
rozpoczęcia/zakończenia:

trwa nabór

Warunki uzyskania dyplomu:

Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.

 

Cena studiów podyplomowych:

950 zł - semestr

 

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów. Na studia zapraszamy również dietetyków, rehabilitantów, pracowników służby zdrowia (studia pozwolą na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych w zakresie pracy w interdyscyplinarnym zespole opiekującym się i leczącym dziecko przewlekle chore oraz jego rodziną).

 

Uczestnik studiów otrzymuje:

Świadectwo ukończenia 2 - semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)

 

Osoby prowadzące:

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków

 

Zgłoszenia:

Wrocław:
tel. 71 307 46 64

Zapisz się online

e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:

Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.

 

Promocja dla absolwentów
studiów podyplomowych

Zapraszamy nauczycieli, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny z zakresu „Pedagogika lecznicza” do udziału w uzupełniających studiach podyplomowych i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.
Czas trwania – 1 semestr
Wiedza zdobyta na wcześniej ukończonym kursie kwalifikacyjnym zostanie zaliczona do programu studiów a absolwent otrzyma świadectwo ukończenia 3-semestralnych studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym).
PROMOCJA dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego – 950 zł

 

 

ZAPRASZAMY !

REKTOR

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

 

ZAŁOŻYCIELKA

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

mgr Violetta Jakobsze