STUDIA PODYPLOMOWE - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Nazwa studiów podyplomowych:

Logopedia.
Dodatkowo:
zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Cel:

Studia przygotowują do wczesnego wspomagania i usprawniania procesu mowy u osób z nieprawidłowym lub zaburzonym rozwojem mowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu. Treści programowe obejmują diagnozę logopedyczną na każdym etapie rozwoju oraz osób dorosłych. Absolwenci otrzymają pełne przygotowanie teoretyczne a podczas praktyk przygotowanie praktyczne umożliwiające samodzielne prowadzenie diagnozy i terapii zaburzeń mowy. Dodatkowo wprowadzono blok programowy z zakresu wiedzy niezbędnej dla każdego nauczyciela tj. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Czas trwania studiów:

Studia trwają 4 semestry – 670 godzin (w tym 200 godz. praktyk)

 

Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami (do ustalenia z grupą)

możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji

 

Przewidywany termin
rozpoczęcia/zakończenia:

trwa nabór

 

Warunki uzyskania dyplomu:

Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.

 

Cena studiów podyplomowych:

1125 zł - semestr (możliwość rat)

 

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe. Preferowani są absolwenci kierunków pedagogicznych, humanistycznych i medycznych. Uczestnikami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy.

 

Uczestnik studiów otrzymuje:

Świadectwo ukończenia 4 - semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)

 

Osoby prowadzące:

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków

 

Zgłoszenia:

Wrocław:
tel. 71 307 46 64

Zapisz się online

e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:

Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.

 

Uwaga !

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców – pomagamy w pozyskaniu dofinansowania.

 

 

ZAPRASZAMY !

REKTOR

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

 

ZAŁOŻYCIELKA

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

mgr Violetta Jakobsze