Rekrutacja - studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

Rekrutacja – studia podyplomowe

Wymagane dokumenty

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia podyplomowe składa w biurze rekrutacyjnym WSM w Kłodzku następujące dokumenty:

1. kwestionariusz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe w Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku,

2. podanie o przyjęcie na studia na obowiązującym w WSM w Kłodzku formularzu

3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopie dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty,

4. dwie fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.

5. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

 

Studia Podyplomowe w Kłodzku          

Nr konta bankowego: 02 1090 2327 0000 0001 3581 9953

Odbiorca: Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku , ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko

Tytuł: imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek

 

Studia Podyplomowe we Wrocławiu

Nr konta bankowego: 95 1090 2327 0000 0001 3581 3914

Odbiorca: Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku , ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko

Tytuł: imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek