STUDIA PODYPLOMOWE - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

STUDIA PODYPLOMOWE

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.

 

 

Organizator studiów podyplomowych: Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku

 

Miejsce zajęć: do wyboru Kłodzko lub Wrocław

 

Cel: Przygotowanie do pracy w programach i projektach edukacyjno-profilaktycznych na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz szeroko rozumianej współpracy różnych środowisk wspierających zdrowie.

 

Organizacja studiów: 

 • Zajęcia odbywają się, co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych, możliwość zjazdów w czasie ferii i wakacji
 • Studia trwają - 2 semestry
 • Przewidywany termin rozpoczęcia studiów: trwa nabór

 

Warunki uzyskania dyplomu:

 • Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów.
 • Studia kończą się pozytywnie ocenioną pracą dyplomową.

 

Cena studiów podyplomowych:1100 zł semestr (możliwość rat)

 


Adresaci studiów:

Studia są kierowane do absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia zajmujących się zawodowo promocją zdrowia i edukacją zdrowotną zatrudnionych w administracji samorządowej i rządowej, inspekcji sanitarnej, zakładach opieki zdrowotnej, oraz firm współpracujących z ochroną zdrowia.

 

Absolwenci otrzymują:
świadectwo ukończenia 2 - semestralnych studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym).

 

Osoby prowadzące: Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich w danej dziedzinie zapewniających wysoki poziom nauczania praktycznego.

 

Zgłoszenia:

 • Tel: 74-86-71-302
 • Kwestionariusz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.wsm.klodzko.pl
 • E-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

 

Dodatkowo:

 • Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów
 • Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą
 • Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej

 

 

ZAPRASZAMY !

 

 

REKTOR

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

 

ZAŁOŻYCIELKA

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

mgr Violetta Jakobsze