STUDIA PODYPLOMOWE - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Nazwa studiów podyplomowych:

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Cel:

Uprawnienia do nauczania języka angielskiego dla nauczycieli przedszkola i klas I-III. Rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli nakłada obowiązek oprócz ukończenia studiów podyplomowych posiadanie świadectwa znajomości języka angielskiego zgodnie z treścią Załącznika do obowiązującego ROZPORZĄDZENIA MEN W SPRAWIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI
Dla chętnych kurs przygotowawczy do egzaminu. Dodatkowo wprowadzono blok programowy z zakresu wiedzy niezbędnej dla każdego nauczyciela tj. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czas trwania studiów:

Studia trwają – 3 semestry - 340 godzin (w tym 60 godz. praktyk) 

 

Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami
 (do ustalenia z grupą)
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji

 

   
Warunki uzyskania dyplomu:

Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.

 

Cena studiów podyplomowych:

1000 zł semestr (możliwość rat)

Opłata za egzamin potwierdzający znajomości języka angielskiego - 490 zł
(tylko dla chętnych)
 

 

Nabór:  trwa cały rok -decyduje kolejność zgłoszeń
Uczestnik studiów otrzymuje:

Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).

 

Osoby prowadzące:

Wykwalikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków

 

Zgłoszenia:

Kłodzko:
tel: 74-86-71-302

Zapisz się online

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:

Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.

 

Uwaga!

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców – pomagamy w pozyskaniu dofinansowania.

 

 

ZAPRASZAMY !

REKTOR

 Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku 

  prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

 

ZAŁOŻYCIELKA

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

mgr Violetta Jakobsze