STUDIA PODYPLOMOWE - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Nazwa studiów podyplomowych:

Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
(dawna nazwa Oligofrenopedagogika)
(III EDYCJA)

 

Cel:

Studia przygotowują do nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i z wadami słuchu. Wyposażają w wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i surdopedagogiki, psychologii klinicznej i metodyki nauczania z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności intelektualnej, niezbędną do pracy nauczyciela w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, oddziałach i szkołach integracyjnych oraz w ramach edukacji włączającej. Oprócz przygotowania merytorycznego studia pozwalają na zdobycie umiejętności metodycznych, m. in. prowadzenia zajęć niekonwencjonalnymi metodami nauczania.

 

Czas trwania studiów:

Studia trwają 3 semestry – 360 godzin (w tym 120 godz. praktyk) 

 

 Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami  (do ustalenia z grupą)
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji

 

Nabór:  trwa cały rok -decyduje kolejność zgłoszeń
Warunki uzyskania dyplomu:

Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.

 

Cena studiów podyplomowych:

960 zł - semestr

 

Adresaci studiów:

Studia kierowane są do nauczycieli czynnych zawodowo oaz osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie, magisterskie) i legitymujących się przygotowaniem pedagogicznym.

 

Uczestnik studiów otrzymuje:

Świadectwo ukończenia 3 - semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)

 

Osoby prowadzące:

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków

 

Zgłoszenia:

Kłodzko:
tel: 74-86-71-302

Zapisz się online

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:

Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.

 

Promocja dla absolwentów
kursów kwalifikacyjnych:

W związku ze zmieniającymi się wymaganiami w zakresie kwalifikacji zawodowych zapraszamy nauczycieli, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny z zakresu „Oligofrenopedagogika ” do udziału w uzupełniających studiach podyplomowych i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.
Czas trwania – 1 semestr
Wiedza zdobyta na wcześniej ukończonym kursie kwalifikacyjnym zostanie zaliczona do programu studiów a absolwent otrzyma świadectwo ukończenia 3-semestralnych studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym).
PROMOCJA dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego – 960 zł całość

 

 

ZAPRASZAMY !

 

 

REKTOR

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

 

ZAŁOŻYCIELKA

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

mgr Violetta Jakobsze