Pielęgniarstwo* - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

Pielęgniarstwo*

Pielęgniarstwo- studia magisterskie II letnie

 

Studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa. Celem studiów jest przygotowanie  wykształconej kadry specjalistów. Zaproponowany przez Wyższą Szkołę Medyczna w Kłodzku program jest najbardziej aktualną i oryginalną odpowiedzią na wymagania systemu edukacyjnego i zapotrzebowanie lokalnego oraz światowego rynku pracy.

 

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowanie kompetentnego pracownika zaopatrzonego w wiedzę szczegółową oraz przygotowanie zawodowe z zakresu pielęgniarstwa.

 

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotów takich jak:

 • Opieka pielęgniarska w kardiologii inwazyjnej
 • Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej
 • Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
 • Zarządzanie w pielęgniarstwie

 

Do potencjalnych miejsc pracy można zaliczyć:

 • szpitale,
 • przychodnie,
 • ośrodki zdrowia,
 • ośrodki rehabilitacyjne,
 • ambulatoria,
 • hospicja,
 • sanatoria,
 • domu opieki,
 • mieszkania prywatne.

 

* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego