Ratownictwo medyczne - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

Ratownictwo medyczne

Studia pierwszego stopnia- licencjackie 3- letnie

 

Celem kształcenia na studiach jest profesjonalne przygotowanie do pracy w jednostkach ratownictwa medycznego.  Ratownictwo medyczne to system   udzielenia pomocy medycznej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.  Podstawę działania ratownictwa medycznego w Polsce reguluje ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 Nr 191 poz. 1410 ze zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze. W kształceniu z zakresu ratownictwa medycznego mamy wieloletnie doświadczenie, ponieważ w ramach Medycznego Studium Zawodowego , zgodnie z wówczas obowiązującymi wymogami, wykształciliśmy ratowników medycznych na poziomie policealnym.

 

Kierunek Ratownictwo Medyczne powstał w 2014 r. po wprowadzeniu zmian prawnych obowiązujących od 2013 r.,zgodnie z którymi, aby zostać ratownikiem medycznym należy ukończyć studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne.

 

Dla kogo są studia ratownictwo medyczne?

Ratownictwo Medyczne możesz studiować, jeżeli posiadasz maturę.

Musisz wiedzieć, że dopasowanie zawodu do swojej osobowości w przypadku ratownictwa medycznego, to najważniejsza rzecz, aby odnosić sukcesy w tej pracy.

Pamiętaj więc, że aby zostać ratownikiem medycznym trzeba utrzymywać stałą i wysoką sprawność fizyczną, logicznie myśleć, być spokojnym i odpowiedzialnym. Nie możesz bać się ryzyka i podejmowania czasem trudnych decyzji. Co najważniejsze  aby być ratownikiem medycznym musisz chcieć  nieść pomoc innym i być skłonnym do poświęceń.

Ratownik medyczny to zawód, w który wpisana jest odpowiedzialność za ratowanie życia ludzkiego, dlatego współpracujemy z wybitnymi specjalistami o międzynarodowej sławie.  Posiadamy profesjonalny sprzęt medyczny, a praktyki organizujemy w najlepszych placówkach służby zdrowia.

Wyobraź sobie, że aby w pełni przygotować Ciebie do zawodu w ramach studiów organizujemy obozy sprawnościowe i narciarskie, naukę nurkowania, zajęcia na hali sportowej i kurs samoobrony. Jesteśmy też współorganizatorami międzynarodowych ćwiczeń.

Spełnienie wymagań związanych ze specyfiką pracy ratownika medycznego zobowiązuje również do ciągłego dokształcania się. Naszym absolwentom oferujemy kontynuowanie kształcenia na studiach podyplomowych i kursach nas specjalnych warunkach: rabaty, możliwość opłat ratalnych.  Prowadzimy m.in. kursy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (120 punktów edukacyjnych), zgodnie z wymogami ustawy o PRM (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych).

 

Studiując u nas Ratownictwo medyczne inwestujesz we własne zdrowie i wiedzę.  Stoisz na straży życia ludzkiego.

 

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

Pogotowiu ratunkowym

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i innych oddziałach szpitalnych

Służbach mundurowych: w Wojsku, Straży Pożarnej czy Straży Granicznej

Górskim lub lotniczym pogotowiu ratunkowym

Prywatnych firmach medycznych

Placówkach szkoleniowych 

Na terenie zakładów produkcyjnych, utrzymujących jednostki ratunkowe

Placówkach szkoleniowych 

Na koloniach i obozach młodzieżowych, jako pomoc medyczna

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą