Program na rok 2016/17

RAMOWY PROGRAM DZIAŁANIA

STOWARZYSZENIA „UNIWERSYTET  III  WIEKU- KŁODZKO”

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

1. W każdy  poniedziałek tygodnia wykłady lub wykłady z warsztatami.

2. Zajęcia z Jogi w każdy poniedziałek tygodnia.

3. Gimnastyka „zdrowy kręgosłup” w każdą środę tygodnia.

4. Gimnastyka w basenie, wg odrębnego planu

5. Nordic walking –  czas i miejsce ustalane odrębnie.

6. Warsztaty teatralne- gimnastyka mózgu w każdą środę tygodnia.

7. Wycieczki turystyczne po Ziemi Kłodzkiej w każdy czwartek miesiąca.

8. Zajęcia komputerowe prowadzone zgodnie z porozumieniem z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Kłodzku, wg odrębnego planu.

9. Warsztaty plastyczne i rękodzielnicze prowadzone przez kadrę Kłodzkiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, wg odrębnych ustaleń.

10. Warsztaty muzealne prowadzone przez pracowników Muzeum Ziemi Kłodzkiej, wg odrębnych ustaleń.

11. Udział w projekcie Gminy Miejskiej Kłodzko „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”.

12. Wyjazdy do Teatru , Filharmonii.

13. Wycieczki turystyczne krajowe i zagraniczne.

14. Spotkania okolicznościowe .

15. Bieżąca współpraca z Wyższą Szkołą Medyczną w Kłodzku

16. Współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami  i instytucjami.