Opłaty za studia

1. Pakiet standardowy– opłata za studia wnoszona jest w systemie 10 rat  w wysokości 599 zł. przez cały okres studiów trwający 6 semestrów.

 

2. Pakiet Rodzinny– obejmuje kandydatów, którzy mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są studentami WSM w Kłodzku.

Promocja rodzinna obejmuje zarówno kandydata, jak i studenta. Opłata miesięczna za studia wynosi 539 zł., dla:

– Kandydata obejmuje 2 semestry- 10 miesięcy,

– Studenta obejmuje 1 semestr- 5 miesięcy.

Aby skorzystać z promocji rodzinnej, należy złożyć wniosek oraz udokumentować powiązania rodzinne w pierwszej grupie pokrewieństwa.

 

3. Pakiet Absolwencki- obejmuje kandydatów będących absolwentami bądź słuchaczami szkół kształcących w zawodach medycznych. Opłaty wnoszone są przez 12 miesięcy w:

1 i 2 semestrze opłata miesięczna wynosi 299 zł.,

3 i 4 semestrze opłata miesięczna wynosi 399 zł.,

5 i 6 semestrze opłata miesięczna wynosi 499 zł.

Aby skorzystać z promocji absolwenckiej, należy złożyć wniosek wraz ze świadectwem ukończenia (dla absolwenta) bądź zaświadczeniem o pobieraniu nauki (dla słuchacza)  szkół medycznych.

 

4. Pakiet Medyka- obejmuje kandydata zatrudnionego w placówce medycznej.
Opłata za studia wnoszona jest w systemie 12 rat  w wysokości 350 zł przez cały okres studiów trwający 6 semestrów. Przed rozpoczęciem każdego semestru należy złożyć w dziekanacie potwierdzenie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu w placówce medycznej.

 

UWAGA!!!

PAKIETY PROMOCYJNE OBOWIĄZUJĄ TYLKO OSOBY ZAPISANE DO 15.09.2017