Wywiad i badanie fizykalne - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

KURS

 

Nazwa kursu/szkolenia:

WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE

 

Adresaci kursu/szkolenia:

Pielęgniarki i położne 

  • posiadają prawo wykonywania zawodu,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.

 

Cel ogólny kursu/szkolenia:

Ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej.

 

Termin kursu/szkolenia:

trwa nabór

 

Program kursu:

  • Badanie podmiotowe osoby dorosłej
  • Badanie przedmiotowe osoby dorosłej
  • Ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego

 

Liczba godzin:

100 godzin dydaktycznych, w tym:

  • 75h- zajęcia teoretyczne
  • 25h-zajęcia praktyczne

 

Cena kursu:

900zł

 

Osoby prowadzące:

Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

 

Uczestnik otrzymuje:

 Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego

 

Zgłoszenia:

Dogodne formy zapisu:

Zapisz się online