Terapia bólu ostrego u dorosłego - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

KURS

 

Nazwa kursu/szkolenia:

 TERAPIA BÓLU OSTREGO U DOROSŁYCH 

 

Adresaci kursu/szkolenia:

Pielęgniarki i położne 

 • posiadają prawo wykonywania zawodu,
 • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
 • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.

 

Cel ogólny kursu/szkolenia:

Przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie okołooperacyjnym w zakresie uśmierzania bólu ostrego:

 • Monitorowania natężenia bólu za pomocą przyjętych skal oceny natężenia bólu;
 • Monitorowania przebiegu leczenia przeciwbólowego u chorych;
 • Podawanie leków różnymi drogami w celu uśmierzenia bólu ostrego w zakresie zlecenia lekarskiego, także z wykorzystaniem technik analgezji regionalnej;

Modyfikowanie dawki leku przeciwbólowego, w zakresie zlecenia lekarskiego, na podstawie monitorowania bólu i stanu pacjenta.

 

Termin kursu/szkolenia:

trwa nabór

 

Program kursu:

 • Podstawy patofizjologii bólu
 • Farmakoterapia bólu ostrego
 • Techniki analgezji regionalnej w uśmierzaniu bólu
 • Organizacja leczenia bólu. Rola pielęgniarki, położnej w interdyscyplinarnym zespole leczenia bólu

 

Liczba godzin:

 98 godzin dydaktycznych, w tym:

 • 28h- zajęć teoretycznych
 • 70h- zajęcia praktyczne

 

Cena kursu:

 550zł

 

Osoby prowadzące:

Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

 

Uczestnik otrzymuje:

 Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego

 

Zgłoszenia:

Dogodne formy zapisu:

Zapisz się online