Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

KURS

 

Nazwa kursu/szkolenia:

 RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

 

Adresaci kursu/szkolenia:

Pielęgniarki i położne 

  • posiadają prawo wykonywania zawodu,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.

 

Cel ogólny kursu/szkolenia:

Przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznawania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.  

 

Termin kursu/szkolenia:

trwa nabór

 

Program kursu:

  • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne –BLS
  • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne - ALS

 

Liczba godzin:

90 godzin dydaktycznych, w tym :

  • 20h- zajęcia teoretyczne
  • 40h – zajęcia w warunkach symulowanych
  • 30h- zajęcia praktyczne 

 

Cena kursu:

 450zł

 

Osoby prowadzące:

Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

 

Uczestnik otrzymuje:

 Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego

 

Zgłoszenia:

Dogodne formy zapisu:

Zapisz się online