Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

KURS

 

Nazwa kursu/szkolenia:

 RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA NOWORODKA

 

Adresaci kursu/szkolenia:

Pielęgniarki i położne 

  • posiadają prawo wykonywania zawodu,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.

 

Cel ogólny kursu/szkolenia:

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do rozpoznania stanu zagrożenia życia noworodka i samodzielnego podejmowania działań resuscytacyjnych w ramach kompetencji zawodowych.

 

Termin kursu/szkolenia:

trwa nabór

 

Program kursu:

  • Ocena stanu noworodka z uwzględnieniem odrębności anatomicznych i fizjologicznych układu krążenia i oddychania noworodka
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka  

 

Liczba godzin:

57 godzin dydaktycznych, w tym:

  • 27h-zajęcia teoretyczne (wykłady)
  • 30h- ćwiczenia w warunkach symulowanych  

 

Cena kursu:

 500zł

 

Osoby prowadzące:

Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

 

Uczestnik otrzymuje:

 Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego

 

Zgłoszenia:

Dogodne formy zapisu:

Zapisz się online