Podstawy języka migowego - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

KURS

 

Nazwa kursu/szkolenia:

PODSTAWY JĘZYKA MIGOWEGO

 

Adresaci kursu/szkolenia:

Pielęgniarki i położne 

  • posiadają prawo wykonywania zawodu,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.

 

Cel ogólny kursu/szkolenia:

Osiągniecie sprawności komunikacyjnej pielęgniarki i położnej (uczestników kursu) w kontakcie z osobą głuchą i niedosłyszącą oraz jej rodziną.

 

Termin kursu/szkolenia:

trwa nabór

 

Program kursu:

  • Głuchota, niedosłuch, podstawy komunikowania się
  • Daktylografia-alfabet palcowy i znaki liczb
  • Ideografia część I i II 

 

Liczba godzin:

125 godzin dydaktycznych, w tym:

  • 15 godzin-zajęcia teoretyczne
  • 90h-ćwiczenia
  • 20h-konwersatorium

 

Cena kursu:

 700zl

 

Osoby prowadzące:

Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

 

Uczestnik otrzymuje:

 Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego

 

Zgłoszenia:

Dogodne formy zapisu:

Zapisz się online