Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

KURS

 

Nazwa kursu/szkolenia:

 ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT CZ. II

 

Adresaci kursu/ia:

Pielęgniarki i położne 

  • posiadają prawo wykonywania zawodu,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.

 

Cel ogólny kursu/szkolenia:

Przygotowanie pielęgniarki, położnej, w ramach realizacji zleceń lekarskich, w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, niezbędne do kontynuacji leczenia.

 

Termin kursu/szkolenia:

trwa nabór

 

Program kursu:

  • Główne zasady terapii z zastosowaniem produktów leczniczych
  • Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • Zasady i tryb wystawania recept
  • Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa

 

Liczba godzin:

44 godziny dydaktyczne, w tym:

  • 30h -zajęcia teoretyczne
  • 14 h-godzin. zajęcia praktyczne

 

Cena kursu:

 550zł

 

Osoby prowadzące:

 Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

 

Uczestnik otrzymuje:

 Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego

 

Zgłoszenia:

Dogodne formy zapisu:

Zapisz się online