Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

KURS

 

Nazwa kursu/szkolenia:

 ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT CZ. I

 

Adresaci kursu/szkolenia:

Pielęgniarki i położne 

  • posiadają prawo wykonywania zawodu,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.

 

Cel ogólny kursu/szkolenia:

Przygotowanie pielęgniarki , położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty. 

 

Termin kursu/szkolenia:

trwa nabór

 

Program kursu:

  • Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi
  • Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • Zasady i tryb wystawianie recept
  • Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa

 

Liczba godzin:

65 godzin dydaktycznych, w tym:

  • 45h- zajęcia teoretyczne
  • 20h-zajęcia praktyczne

 

Cena kursu:

 550zł

 

Osoby prowadzące:  Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

 

Uczestnik otrzymuje:

 Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego

 

Zgłoszenia:

Dogodne formy zapisu:

Zapisz się online