Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

KURS

 

Nazwa kursu/szkolenia:

OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYMI DOROSŁYMI W LECZENIU SYSTEMOWYM NOWOTWORÓW  

 

Adresaci kursu/szkolenia:

 Pielęgniarki i położne 

  • posiadają prawo wykonywania zawodu,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.

 

Cel ogólny kursu/szkolenia:

Pielęgniarka, położna sprawuje opiekę nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego choroby nowotworowej.  

 

Termin kursu/szkolenia:

trwa nabór

 

Program kursu:

  • Podstawy leczenia farmakologicznego nowotworów złośliwych
  • Podawanie leków przeciwnowotworowych
  • Objawy uboczne systemowego leczenia przeciwnowotworowego
  • Opieka nad pacjentem poddanym systemowemu leczeniu przeciwnowotworowemu 

 

Liczba godzin:

70 godzin dydaktycznych, w tym:

  • 35h- zajęcia teoretyczne
  • 35h-zajęcia praktyczne 

 

Cena kursu:

430zł 

 

Osoby prowadzące:

 Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

 

Uczestnik otrzymuje:

Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego

 

Zgłoszenia:

Dogodne formy zapisu:

Zapisz się online