Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

KURS

 

Nazwa kursu/szkolenia:  EDUKATOR W CUKRZYCY, DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Adresaci kursu/szkolenia:

 Pielęgniarki i położne 

  • posiadają prawo wykonywania zawodu,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.

 

Cel ogólny kursu/szkolenia:

Wyposażenie pielęgniarki, położnej w profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do prowadzenia edukacji terapeutycznej mającej na celu poprawę jakości życia osoby chorej na cukrzycę. 

 

Termin kursu/szkolenia:

trwa nabór

 

Program kursu:

Część teoretyczna:

  • Epidemiologia i podstawy kliniczne cukrzycy
  • Psychospołeczne i organizacyjne aspekty cukrzycy
  • Dydaktyka medyczna i zasady komunikacji z pacjentem i jego rodziną

Część praktyczna:

  • Obszary edukacji zdrowotnej i terapeutycznej w cukrzycy

- Oddział diabetologiczny dla dzieci

- Oddział diabetologiczny dla dorosłych

- Poradnia diabetologiczna z zakontraktowanym w NFZ świadczeniem dla kobiet w ciąży

 

Liczba godzin:

 160 godzin dydaktycznych, w tym:

  • 96h- zajęcia teoretyczne
  • 64h- zajęcia praktyczne 

 

Cena kursu:

 550zł

 

Osoby prowadzące:

 Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

 

Uczestnik otrzymuje:

 Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego

 

Zgłoszenia:

Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57—300 Kłodzko, ul. Okrzei 8

telefonicznie: 74-86-71-302

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

Zapisz się online