Kurs języka czeskiego od podstaw - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

KURS

Nazwa kursu/szkolenia:

KURS JĘZYKA CZESKIEGO OD PODSTAW
(dla zainteresowanych rozszerzony o słownictwo branżowe np. handlowe, medyczne, ogólno-fabryczne itp.)

 

Adresaci kursu/szkolenia:

Osoby dorosłe (skończone 18 lat), zainteresowane nauką języka czeskiego.

 

Cel ogólny kursu/szkolenia:

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem czeskim na poziomie A1/A2

 

Termin kursu/szkolenia:

trwa nabór

 

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia

 

Liczba godzin:

50 godzin lekcyjnych (zajęcia odbywać się będą w piątki popołudniu oraz w soboty)

 

Cena kursu:

1100 zł

 

Osoby prowadzące:

mgr Joanna Golak-Cincio - (absolwentka filologii czeskiej PWSZ w Nysie i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz handlu zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na co dzień wykorzystująca język czeski w pracy)

 

Uczestnik otrzymuje:

Certyfikat

Materiały dydaktyczne

 

Zgłoszenia:

Dogodne formy zapisu:

Zapisz się online