Język niemiecki zawodowy dla opiekunów osób starszych - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

KURS

Organizator kursu/szkolenia:

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku

 

Miejsce kursu/szkolenia:

57-300 Kłodzko, ul Okrzei 8

 

Nazwa kursu/szkolenia:

Język niemiecki zawodowy dla opiekunów osób starszych

 

Cel ogólny kursu/szkolenia:

Posługiwanie się językiem niemieckim w sytuacjach życia codziennego podczas opieki nad osobami starszymi.

 

Opis kursu/szkolenia:

  • stworzenie podstaw języka niemieckiego, w zakresie słownictwa i niezbędnych struktur gramatycznych, umożliwiających porozumiewanie się w codziennych sytuacjach życiowych oraz pomocnych przy wykonywaniu pracy związanej z opieką nad osobą starszą,  
  • nabycie umiejętności przekazywania i pozyskiwania informacji za pomocą języka niemieckiego na temat spraw codziennych,
  • zrozumienie prostych sytuacji komunikacyjnych, prostych wypowiedzi,
  • umiejętność zadawania prostych pytań i udzielania prostych odpowiedzi, 
  • formułowanie prostych wypowiedzi związanych z życiem codziennym,
  • umiejętność czytania i pisania prostych tekstów, napisów, ogłoszeń, informacji, formularzy, kwestionariuszy.

 

Metody prowadzenia zajęć:

metoda komunikacyjna (nacisk kładzie się na to , aby słuchacz potrafił się porozumieć w różnych sytuacjach życia codziennego. Na zajęciach aranżuje się scenki , w których uczniowie odgrywają różne role. Wykorzystuje się obszerne zasoby oryginalnych materiałów słuchanych, teksty w oryginale, konwersacyjne spotkania tematyczne - w miłej atmosferze i bez stresu. Stosuje się tzw. task-based learning, gdzie uczącemu się stawia się zadania charakterystyczne dla prawdziwych sytuacji życiowych, w których musi się on posługiwać językiem obcym w celu znalezienia określonego rozwiązania).

 

Termin kursu/szkolenia:

trwa nabór

Liczba godzin:

80

Adresaci kursu/szkolenia:

Osoby dorosłe zainteresowane nauką języka niemieckiego od podstaw

W kursie/szkoleniu może uczestniczyć:

Uczestnikami kursu mogą być wszystkie osoby zainteresowane nauką podstaw języka niemieckiego, którego znajomość jest niezbędna do pracy poza granicami w charakterze opiekuna osób starszych.

 

Uczestnik kursu/szkolenia otrzymuje: 

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

 

Cena kursu:

850 zł
Osoby prowadzące:

mgr Katarzyna Satława – absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, nauczycielka z 22-letnim stażem pracy w szkole ponadgimnazjalnej. Posiada także doświadczenie w pracy ze studentami i osobami dorosłymi.

 

Zgłoszenia:

Dogodne formy zapisu:

  • osobiście: 57—300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
  • kwestionariusz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.wsm.klodzko.pl
  • telefonicznie: 74-86-71-302
  • e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

Zapisz się online