Instytucje i organizacje partnerskie

Uniwersytet III Wieku – Kłodzko współpracuje z następującymi  instytucjami  i organizacjami:

 

1. Urzędem Gminy Miejskiej Kłodzko

2. Muzeum Ziemi Kłodzkiej

3. Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

4. Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Kłodzku

5. Nadleśnictwem Zdroje

6. Towarzystwem Miłośników Ziemi Kłodzkiej

7. Towarzystwem Wiedzy Powszechnej