Informacje o uczelni

Wyższa Szkoła Medyczna jest macierzystą uczelnią niepubliczną powstałą w Kłodzku.

Utworzona została na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr: DSW.ZNU.6010.3.2014.4.EK/MZ

Posiada numer wpisu do rejestru uczelni niepublicznych: 378

 

Założycielką Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku jest mgr Violetta Jakobsze, która od wielu lat jest znaną osobą na kłodzkim rynku edukacyjnym. W 2003 roku utworzyła Centrum Edukacji w Kłodzku które jest ośrodkiem szkoleniowym oferującym rożne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. W 2009 roku powstało Prywatne Medyczne Studium Zawodowe w Kłodzku a od 2010 r. działa Prywatne Medyczne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Kłodzku. Szkoły do dnia dzisiejszego kształcą między innymi w takich kierunkach medycznych jak: technik masażysta, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, opiekunka dziecięca i wiele innych. Szkoły policealne zostały również otwarte w innych miastach, ponadto założycielka posiada wiele innych działalności edukacyjnych co świadczy o niezastąpionym doświadczeniu w tej dziedzinie. W chwili obecnej pojawiła się potrzeba podjęcia działań zmierzających do organizacji kształcenia w zawodach medycznych na poziomie. Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku dokłada wszelkich starań aby jej absolwenci posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające stawienie czoła wyzwaniom rynku pracy. Zatrudnieni na uczelni wysokiej klasy doświadczeni specjaliści, dobrze wyposażone pracownie, dobra baza materialna i założone efekty kształcenia zapewnią absolwentom bardzo dobry start zawodowy.


Uczelnia powstała w 2014 roku i na obecną chwilę posiada już zgodę Ministra Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie kształcenia na 4 kierunkach studiów licencjackich: Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo, Kosmetologia i Fizjoterapia.

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku została stworzona w celu sprostania zapotrzebowaniu społeczności lokalnej na możliwość kształcenia w zawodach medycznych. Uczelnia stawia sobie za cel poprawę jakości świadczonych w regionie usług medycznych oraz sprostanie potrzebom edukacyjnym mieszkańców. Głównym celem uczelni jest poprawa dostępności edukacji medycznej na poziomie studiów I stopnia dla studentów w samym  sercu Kotliny Kłodzkiej bez konieczności wyjazdu.

Misją Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku jest zapewnienie najwyższego poziomu edukacji, dostępu do wiedzy, nauczenie umiejętności praktycznych i przekazanie kompetencji społecznych w zakresie zawodów medycznych. Aby sprostać postawionym celom uczelnia zatrudnienia nauczycieli akademickich z dużym doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym, dysponuje dobrą bazą dydaktyczną -pracowniami wyposażonymi w najlepszy dostępny sprzęt dydaktyczny. Aby sprostać wymogom rynku pracy przy tworzeniu efektów kształcenia uczelnia oparła się na uwagach interesariuszy zewnętrznych. Uczelnia stale współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi w celu zapewnienia i utrzymania jakości nauczania studentów.