Uroczystość rozdania świadectw ukończenia studiów - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

Uroczystość rozdania świadectw ukończenia studiów

W dniu 17 marca 2018r., punktualnie o godz. 15:00  odbyło się pierwsze w historii uczelni uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych Absolwentom Wyższej Szkoły Medycznej.

 

Otwarcia uroczystości dokonał Rektor WSM prof. dr hab. Andrzej Dżugaj. W swoim powitaniu, wznosząc toast, Pan Rektor podkreślił kluczowe znaczenie pierwszych absolwentów Wydziału, dodał, że są oni jego dumą, budują wizerunek Uczelni i mobilizują do coraz to nowych wyzwań. Zaznaczył również, konieczność kształcenia się przez całe życie, które wpisane jest/powinno być w życie każdego z nas.

 

Licznie zgromadzonych przywitałrównież Pan Dziekan WSM dr Mariusz Skrzypczyk oraz Pani  Kanclerz WSM, Magdalena Krawiec, którzy nie szczędząc ciepłych słów przekazali gratulacje i serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim Absolwentom studiów podyplomowych.

 

Wydarzenie poprowadziła Pani Prodziekan WSM dr Małgorzata Felcenloben.

 

Całe wydarzenie zostało zaplanowane i profesjonalnie zorganizowane przez Panią Krystynę Łyczkowską która pełni funkcję Kierownika Studiów Podyplomowych w naszej Uczelni.

 

Na uroczystości nie zabrakło opiekunów-kierowników poszczególnych specjalności studiów podyplomowych, którzy z dumą i wzruszeniem wręczali swoim absolwentom wyróżnienia oraz świadectwa ukończeniastudiów podyplomowych.

 

Pani Prodziekan WSM dr Małgorzata Felcenloben wręczyła wyróżnienia i świadectwa słuchaczom specjalności: Przygotowanie pedagogiczne z terapia pedagogiczną: Magdzie, Małgorzacie, Katarzynie, Katarzynie, Annie, Karolinie, Natalii , Magdalenie, Annie, Annie, Renacie...

 

Pani mgr Grażyna Padulaz Panią mgr Janiną Czerniawską wręczyła wyróżnienia i świadectwa słuchaczom specjalności: Edukacji i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie z surdopedagogiką: Małgorzacie, Katarzynie, Marzenie, Agnieszce, Lidii, Beacie, Grażynie, Joannie, Sandrze, Roksanie, Alicji, Iwonie, Annie, Renacie, Anecie, Justynie, Elżbiecie, Katarzynie, Magdalenie, Dorocie, Joannie, Ewie…

 

oraz specjalności:Edukacji i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie: Krzysztofowi, Edycie, Teresie, Dorocie, Jarosławowi, Sławomirowi, Annie, Ewelinie, Katarzynie, Karolinie, Magdalenie, Jolancie, Renacie, Bartłomiejowi, Joannie, Henrykowi, Sylwii, Żanecie, Danielowi, Katarzynie…

 

Pani mgr Agnieszka Komorowska wręczyła wyróżnienia i świadectwa słuchaczom specjalności: Doradztwo zawodowe z coachingiem: Jadwidze, Monice, Marcie, Ilonie, Iwonie, Magdalenie, Adriannie, Monice, Marioli, Annie, Monice, Violetcie, Joannie, Katarzynie…

 

Pan mgr Artur Madejski wręczył wyróżnienia i świadectwa słuchaczom specjalności: Biologia w szkole:Barbarze, Małgorzacie, Irenie, Ewie, Barbarze, Krystynie, Halinie, Jadwidze, Grażynie, Marcie…

 

W następnej części wydarzenia zaplanowane było spotkanie kuluarowe z poczęstunkiem zapoczątkowane spontanicznym odśpiewaniem „STO LAT” sobie nawzajem, wszyscy wszystkim!

 

Dziękujemy naszym Absolwentom za obecność, wspaniałą atmosferę i niesamowite wrażenia  i emocje!

 

A teraz zapraszamy do obejrzenia galerii :