PROGRAM UROCZYSTOŚCI - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

1. Otwarcie uroczystości przez J.M. Rektora prof. dr hab. Andrzeja Dżugaja.

2. Powitanie przybyłych Gości.

3. Wystąpienie Gości.

4. Wykład inauguracyjny prof. dr hab. n. med. Juliusza Jakubaszko pt: „Historia powstania medycyny ratunkowej w Polsce”.

5. Uroczysta Immatrykulacja studentów – Gaudeamus Igitur.

6. Przywitanie studentów I roku przez Samorząd Studencki.

7. Uroczyste rozdanie dyplomów pierwszym absolwentom Wyższej Szkoły Medycznej

8. Wręczenie wyróżnień absolwentom Wyższej Szkoły Medycznej

9. Zakończenie uroczystości .