INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

W dniu 9 listopada 2017 roku odbyła się Inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu całej społeczności akademickiej. To uroczystość przyjęcia nowych studentów na I rok studiów, którzy po złożeniu ślubowania zostają przyjęci w poczet studentów Wyższej Szkoły Medycznej.

 

 Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z Wałbrzycha, Przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego,  Przedstawiciele Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Parlamentarzyści, Władze Powiatu, Władze Miasta, Władze Gminy i ościennych miejscowości, Dyrektorzy Szpitali, Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji z Kłodzka, Przedstawiciele Powiatowej Straży Pożarnej, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,  Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Dyrektorzy Szkół i oczywiście Nauczyciele akademiccy.

 

Uroczystość po wprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Polskiego i po którym zabrzmiało Gaudeamus Igitur w wykonaniu chóru.Rok akademicki tradycyjnie otworzył Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku prof. dr hab. Andrzej Dżugaj.Następnie głos zabrał Prorektor ds. Nauki i Rozwoju dr n.med. Norbert Krajczy, który przedstawił kierunki rozwoju i cele uczelni podkreślając, w dużej mierze ciągły rozwój, którym jest m.in. utworzenie studiów magisterskich na kierunkach pielęgniarstwo i fizjoterapia oraz na poziomie licencjackim dietetyki.

 

Gościem honorowym uroczystości był prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak- Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii, który wygłosił bardzo ciekawy wykład o „wirtualnej rzeczywistości” w fizjoterapii. Wystąpienie zostało nagrodzone gromkimi brawami i bukietem kwiatów od Samorządu Studenckiego. 

 

I w końcu nadszedł moment uroczystego ślubowania studentów pierwszego roku i rozdania Indeksów.  Studenci powtarzali słowa aktu immatrykulacyjnego wygłoszonego przez Dziekana Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku dr n. hum. Mariusz Skrzypczyka.

 

Wykład inauguracyjny pt. „Zagadki Bólu 2017 roku” wygłosił prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler, który został zakończony cytatem Zdecydowaliście się na zawód, który daje wam niezwykłą szansę: pomocy innym ludziom w chorobie, bólu i cierpieniu. Jest to przywilej Bogów. Zapamiętajcie to na zawsze !”. Słowa Profesora zostaną nam na długo w pamięci. Wystąpienie zostało nagrodzone gromkimi brawami.Samorząd Studencki wyrazy wdzięczności potwierdził bukietem kwiatów.

 

Dziękujemy licznie przybyłym gościom, Międzynarodowemu Kameralnemu Chórowi „Chór z Gór”
z Bystrzycy Kłodzkiej za oprawę muzyczną uroczystości i zapraszamy do naszej uczelni.