ĆWICZENIA MIĘDZYNARODOWE - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

ĆWICZENIA MIĘDZYNARODOWE

   W dniu 14 października 2017 roku w Srebrnogórskiej twierdzy (fort Donjon) odbyły się  Międzynarodowe ćwiczenia grup ratowniczych z  Niemiec, Czech oraz Polski  pod nazwą „Wspólne międzynarodowe ćwiczenia bez granic (Polska-Niemcy-Czechy)” z udziałem Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.

   Inicjatorem wydarzenia był Łukasz Sikorski- Koordynator współpracy międzynarodowej. Zainicjowana przez Pana Łukasza współpraca międzynarodowa z Technisches Hilfswerk z Berlina, z  jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie oraz Wyższą Szkołą Medyczną była bardzo trafiona. W trakcie tego wydarzenia bardzo widoczne było duże zaangażowanie i determinacja do pogłębiania wiedzy oraz poznawania metod ratownictwa wśród uczestników wydarzenia jak i ludzi oglądających całą akcję. 

   O randze wydarzenia świadczy fakt, iż patronat naukowy nad wydarzeniem objął prof. dr hab. n. med. Juliusza Jakubaszko- Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Nie bez znaczenia jest fakt, że w wydarzeniu uczestniczyli również Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – prof. dr hab. Andrzej Dżugaj, oraz Prorektor ds. Nauki i Rozwoju dr n. med.  Norbert Krajczy.

Akcja:
W godzinach porannych strażacy zebrali się na wspólnej odprawie niedaleko świetlicy w Budzowie. Tam ustalono plan działania oraz omówiono zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Ćwiczenia rozpoczęły się od godz. 11:00 równolegle w trzech miejscach: na terenie  „Autozłomu” w Budzowie przeprowadzono szkolenie z zakresu stabilizacji pojazdów, które uległy upadkowi. Brali w nich udział strażacy-ochotnicy z Budzowa oraz jednostka THW Berlin-Lichtenber. Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze odbyły się ćwiczenia wysokościowe z zakresu wspinaczki oraz podstawowych zasad pracy na wysokościach. Tam swoją wiedzę pogłębiali strażacy-ochotnicy ze Stoszowic oraz czeska jednostka Hasici Czeskie Skalice. Natomiast na placu przy starej szkole w Srebrnej Górze miały miejsce warsztaty z zakresu kierowania ruchem oraz zasad poruszania się na drodze podczas zdarzenia i zabezpieczenie miejsca. Ćwiczenia były prowadzone przez policjantów z wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. W tych warsztatach uczestniczyli strażacy-ochotnicy z Grodziszcza oraz Ostroszowic.

Główny punkt programu rozpoczął się o godz. 13 na Srebrnogórskiej twierdzy (fort Donjon). Tam ćwiczenia były podzielone na kilka etapów .

   Pierwszym z nich był upadek paralotniarza, który zawisnął na drzewie (fantom do prowadzenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, który został udostępniony z naszej uczelni na potrzeby ćwiczeń). Tam strażacy-ochotnicy z Grodziszcza wspólnie z Zespołem Ratownictwa Medycznego z Ząbkowic Śląskich fachowo zajęli się poszkodowanym, aby następnie przewieźć go do szpitala. Karetka pogotowia wjechała na teren Donjonu na sygnałach wezwana przez Koordynatora Działań Ratowniczych Straży Pożarnej, aby następnie udzielić pomocy poszkodowanemu, po kilkunastu minutach zabezpieczony paralotniarz zabrany został do szpitala.

   Kolejno odbyła się symulacja zdarzenia masowego: wybuch w kazamatach. Kierującym działań ratowniczych był Niemiec (THW Berlin-Lichtenberg).  Strażacy-ochotnicy z Budzowa oraz Ostroszowic współpracujący z nim, zmuszeni byli do komunikacji w innym języku co było dużym wyzwaniem. Poszkodowanymi byli nasi studenci drugiego roku Ratownictwa Medycznego, którzy do charakteryzacji użyli wcześniej przećwiczone w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku zestawy do pozoracji ran oraz złamań. Dodatkowo uwięzieni byli w miejscu wybuchu, którym były specjalnie do tego celu przygotowane kazamaty. Należało do nich dotrzeć, udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wyprowadzić ze strefy zagrożonej. Poszkodowani ewakuowani byli do namiotu medycznego, gdzie została przeprowadzona ponowna segregacja przez studentów trzeciego roku Ratownictwa Medycznego (poszkodowani z najcięższymi obrażeniami w stanie zagrożenia życia, nieprzytomni, oddychający - kolor czerwony, poszkodowani przytomni i stabilni, nie mogący sami się poruszać kolor żółty, poszkodowani przytomni, stabilni i chodzący - kolor zielony, poszkodowani nieprzytomni bez oznak życia, kolor czarny, ewakuacja na samym końcu. Segregacja według systemu START), następnie studenci postępowali według medycznych czynności ratunkowych pod nadzorem nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku, co miało na celu monitorowanie czynności życiowych, stabilizacja poszkodowanych oraz podawanie leków.

   Następnie okazało się, że dwie osoby spanikowały i uciekły z miejsca zdarzenia, bo były w szoku. W tym celu zostały zadysponowane jednostki poszukiwawcze, którymi były OSP Stoszowice, Hasici Czeskie Skalice oraz Hasici Orlickie Zahori. Jedna z osób została odnaleziona na koronie Donjona z podejrzeniem hipoglikemii, druga osoba znajdowała się w kazamatach wychłodzona i odwodniona, poszkodowani zostali zabezpieczeni i przetransportowani do namiotu medycznego, tam na nich czekali  studenci Wyższej Szkoły Medycznej z Kłodzka.

   Podsumowanie ćwiczeń dokonał m.in. prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko, Paweł Gancarz- Wójt Gminy Stoszowice, Tomasz Mądry - pełniący obowiązki komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich, oraz Łukasz Sikorski– koordynator ćwiczeń.

Wszyscy podkreślili, że wydarzenie to miało bardzo duże wartości edukacyjne.

 

Organizatorzy:
Łukasz Sikorski- Koordynatorowi współpracy międzynarodowej
Łukasz Styś- Wykładowca Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Prof. dr hab. n. med. Juliuszowi Jakubaszko- patronat naukowy
Paweł Gancarz- Wójt Gminy Stoszowice
Pani Emilia Pawnuk -Prezes Twierdzy Srebrna Gór
Norbert  Sandrowski- GOKSiR w Srebrnej Górze
Strażacy-ochotnicy z Budzowa, Stoszowice i Grodziszcza
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk Ortsverband Berlin-Lichtenberg
Hasici Czeskie Skalice oraz Hasici Orlickie Zahori
Studenci Ratownictwa Medycznego Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Zespół Ratownictwa Medycznego z Ząbkowic Śląskich