WłADZE UCZELNI

Siedziba uczelni

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

  Budynek uczelni =>   Dziekanat uczelni  => Kafejka dla studentów =>   Szatnia =>  

O uczelni

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

Wyższa Szkoła Medyczna jest macierzystą uczelnią niepubliczną o profilu praktycznym zlokalizowaną w centrum Kotliny Kłodzkiej. Kształci w Kłodzku na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr: DSW.ZNU.6010.3.2014.4.EK / MZ. Posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych nr 378. Uczelnia powstała z inicjatywy lokalnej młodzieży, głównie absolwentów Medycznego Studium Zawodowego funkcjonującego już 10 lat pod nadzorem założycieli Wyższej Szkoły Medycznej. Aktualnie kształcą się u […]

Proces Boloński

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

Proces boloński został zapoczątkowany 19.06.1999 r., Ministrowie z 29 krajów Europy odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe, podpisując Deklarację Bolońską, zobowiązali się do utworzenia do 2010 r. wspólnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area). Głównym celem przyświecającym sygnatariuszom Deklaracji było zintensyfikowanie europejskiej mobilności absolwentów szkół wyższych oraz poprawienie szans na zatrudnienie obywateli Europy na światowym […]