Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Cel / Adresaci
Celem studiów jest nabycie uprawnień do nauczania
w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.
Na studia zapraszamy absolwentów studiów pierwszego
lub drugiego stopnia z przygotowaniem
pedagogicznym.
Czas trwania studiów:
Studia trwają – 3 semestry :
(przy zwiększonej intensywności nauki) – 1 rok
370 godzin (120 godzin praktyk)
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
1000 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość korzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.