EDUKACJA PLASTYCZNA I MUZYCZNA W SZKOLE

Cel / Adresaci
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotów muzyka i plastyka.

Studia wyposażają w wiedzę m.in. z zakresu niekonwencjonalnych metod nauczania muzyki i plastyki, metodyki prowadzenia zajęć artystycznych, arteterapii. Uczestnicy poznają również podstawowe zasady kompozycji tańca i metody prowadzenia warsztatów teatralno – muzycznych.
Zapraszamy: nauczycieli oraz osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia lub II stopnia i przygotowanie pedagogiczne. .

Czas trwania studiów:
Studia trwają – 3 semestry :
(przy zwiększonej intensywności nauki) – 1 rok
400 godzin (150 godz. praktyk)
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa: Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych:
1100 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Artyści :muzycy i malarze, pedagodzy, antropolog kultury, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów teatralno – muzycznych m.in. w Rose Bruford College w Londynie dla anglojęzycznych studentów.
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość korzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.