Edukacja dla bezpieczeństwa

Nazwa studiów podyplomowych:
Edukacja dla bezpieczeństwa
Cel / Adresaci
Studia kierowane są do nauczycieli zainteresowanych nauczaniem przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z nową Podstawą Programową w szkołach, oraz placówkach oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, w których występują zagrożenia bezpieczeństwa lub ich występowanie jest niewykluczone. Adresowane są również do absolwentów studiów wyższych, również z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym przede wszystkim pracowników władz samorządowych i oświatowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych, którzy znajdują się problematyką edukacji dla bezpieczeństwa szkolnego.
Jeśli nie posiadacie Państwo przygotowania
pedagogicznego możecie je uzyskać w naszej
uczelni.
Informacja: Studia podyplomowe- Przygotowanie
pedagogiczne.
Czas trwania studiów:
Studia trwają – 2 semestry
(przy zwiększonej intensywności nauki) – 1 rok
350 godzin (+ 60 godzin praktyk)
Organizacja studiów: Do ustalenia grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów
i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny
z obrony pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
1200 zł – semestr
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia 2 – semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.