Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Cel studiów Uzyskanie kwalifikacji do pracy w zawodzie doradcy zawodowego. Absolwent specjalności doradztwo zawodowe z elementami coachingu zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania nowoczesnego modelu doradcy zawodowego, regulacji prawnych dotyczących kwalifikacji zawodowych, komunikacji, metod i technik pracy doradcy zawodowego, zarządzania karierą, coachingu i negocjacji, zawodoznawstwa, diagnostyki w poradnictwie zawodowym.
Adresaci studiów: Studia skierowane są do nauczycieli oraz absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać wymagane kwalifikacje do pracy jako doradca zawodowy w systemie pozaszkolnym. Dotyczy to wszystkich absolwentów wyższych uczelni niezależnie od profilu oraz specjalności chcących zdobyć wiedzę i umiejętności konieczne do wykonywania pracy doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy lub innych podmiotach).
Czas trwania studiów:
3 semestry
(dla nauczycieli)
2 semestry
(dla tych którzy pracować
w systemie pozaszkolnym)
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa: Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia
wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej
oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych:
1300 zł- semestr
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia 3 – semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

DOFINANSOWANIE!

 

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.