Dietetyka w sporcie

Cel ogólny studiów: Studia mają na celu przygotowanie do prowadzenia doradztwa
żywieniowego osobom podejmującym aktywność fizyczną
zarówno sportową jak i rekreacyjną. oraz modelującym
sylwetkę ciała. Studia wyposażają w wiedzę z zakresu prawidłowego odżywiania przy podejmowaniu aktywności fizycznej oraz w różnych dyscyplinach sportu.
Adresaci studiów: O przyjęcie na studia mogą ubiegać się
nauczyciele wychowania fizycznego, dietetycy,
trenerzy, absolwenci kierunków związanych
ze sportem, medycyną, rehabilitacją oraz zdrowiem publicznym.
Czas trwania studiów:
2 semestry
290 godzin i 40 godz. praktyk
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji)
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów
i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z obrony
pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
1850 zł- semestr
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia 2 – semestralnych studiów
podyplomowych(zgodnie z Ustawą Prawo
o szkolnictwie Wyższym)
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania
dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy .
Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.