Chemia w szkole

Nazwa kursu szkolenia: Chemia w szkole
Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Cel ogólny kursu/szkolenia: Studia przygotowują do nauczania chemii na wszystkich etapach edukacyjnych zgodnie z nową podstawą programową.
Program studiów został rozszerzony o eksperymenty chemiczne i zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia z eksperymentów chemicznych odbywać się będą w naszym laboratorium a zasad pierwszej pomocy   przedmedycznej będziemy Państwa uczyć w znajdującej się również w naszej uczelni specjalistycznie wyposażonej pracowni ratownictwa medycznego.
Nabór: trwa cały rok – decyduje kolejność zgłoszeń
Czas trwania studiów:
Studia trwają – 3 semestry
325 godzin (w tym 60 godzin praktyk)
Organizacja studiów: Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami  (do ustalenia z grupą)
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
1200 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia 3 – semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
Uwaga: Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców – pomagamy w pozyskaniu dofinansowania.