Bibliotekoznawstwo z biblioterapią

Cel / Adresaci
Absolwent uzyskuje uprawnienia do pracy w bibliotekach szkolnych. Dodatkowo poznaje działanie terapeutyczne biblioterapii.
Zapraszamy nauczycieli oraz absolwentów studiów wyższych (licencjackich oraz magisterskich) posiadających uprawnienia pedagogiczne.WAŻNE! Do kształcenia na studiach podyplomowych
nie jest konieczne zatrudnienie w charakterze nauczyciela.
Jeśli nie posiadacie Państwo przygotowania
pedagogicznego możecie je uzyskać w naszej
uczelni.
Informacja: Studia podyplomowe- Przygotowanie
pedagogiczne.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry
(przy zwiększonej intensywności nauki) – 1 rok
250 godzin (+ 60 godz. praktyk)
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
850 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Urzędu Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.